• Διεύθυνση: Κολιάτσου 111, Κόρινθος
  • Τηλέφωνο: (+30) 27410 25100

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών

Τα πιο πλήρη στην Ελλάδα!

Στην interlingua ακολουθούνται, διαφορετικά, προγράμματα σπουδών:

  1. για παιδιά,
  2. για εφήβους,
  3. για ενήλικες,

Με αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες τους.

Έχοντας δημιουργήσει, παράλληλα, επιστημονική μεθοδολογία και σε συνδυασμό με την χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, εξασφαλίζονται ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με θεαματικά αποτελέσματα.

Τμήματα αυστηρά ολιγομελή

Λιγότερα άτομα, καλύτερα αποτελέσματα!

Προκειμένου να διατηρήσει υψηλό επίπεδο διδασκαλίας, η interlingua δίνει την απαραίτητη προσοχή στη σύνθεση των τμημάτων και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το μάθημα.

Γι’ αυτόν το λόγο:

  •  δεν υπερβαίνει ποτέ τα 7 άτομα σε όλα τα τμήματα
  • υποστηρίζει την προσωπική επαφή του καθηγητή και των σπουδαστών
  • εξασφαλίζει ιδανικό περιβάλλον διδασκαλίας φροντίζει οι σπουδαστές κάθε τμήματος να είναι ίδιας ηλικίας, ίδιου επιπέδου γνώσεων και ενδιαφερόντων
  • πριν την ένταξη των σπουδαστών σε κάποιο πρόγραμμα, πραγματοποιεί κατατακτήρια τεστ.
  • το διαδραστικό μάθημα και ο συνδυασμός σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων κάνουν την εκπαίδευση πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα.
  • Η χρήση i-book επιτρέπει στους μαθητές να εξασκηθούν και να κάνουν αυτοαξιολόγηση σε όλες τις ασκήσεις των βιβλίων.

Κανονικά και Ταχύρυθμα Τμήματα

Υπάρχουν τμήματα προσαρμοσμένα στο διαθέσιμο χρόνο κάθε σπουδαστή.

Με το σύστημα εκπαίδευσης της interlingua δίνεται η δυνατότητα αφομοίωσης και εξοικείωσης με τη γλώσσα χωρίς πίεση ακόμα και στα ταχύρρυθμα τμήματα.

Όλα τα τμήματα (που είναι αυστηρά ολιγομελή) προετοιμάζουν για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας σε όλες τις Ξένες Γλώσσες από τους έγκυρους και αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών.

Ατομικά Μαθήματα (one by one)

Όλο το πρόγραμμα της interlingua, η ειδική μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό υλικό, προσφέρεται και σε ένα μόνο άτομο (Ατομικό Πρόγραμμα).

Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ατομικό πρόγραμμα με τον καθηγητή στην αίθουσα διδασκαλίας.

Κατά αυτό τον τρόπο ο σπουδαστής έχει την ευχέρεια του προγραμματισμού, τόσο των διδακτικών ωρών, όσο και του ρυθμού των παραδόσεων.

Ημιατομικά Μαθήματα 2 ή 3 σπουδαστών

Φτιάξτε με τους φίλους σας ή τους γνωστούς σας το δικό σας ιδιωτικό γκρουπ κερδίζοντας ειδικές τιμές.

Ειδικό Πρόγραμμα ενός μήνα (CRASH COURSE)

Υπερεντατικό μάθημα, με διάρκεια 1 μήνα, με 3 ώρες μάθημα την ημέρα.
Αφορά συνήθως στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και γενικότερα επαγγελματίες και περιλαμβάνει όλη την ύλη μιας ειδικότητας, στα πλαίσια των ειδικών επαγγελματικών κύκλων σπουδών.