• Διεύθυνση: Κολιάτσου 111, Κόρινθος
  • Τηλέφωνο: (+30) 27410 25100

Καθηγητές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων

Σπουδές πολύ υψηλού επιπέδου!

Καθώς στην interlingua εφαρμόζεται αυστηρό σύστημα έλεγχου και ποιοτικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού έργου, δίνεται η απαραίτητη προσοχή στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού. Γι’ αυτόν το λόγο:

    • Οι καθηγητές της είναι υποχρεωτικά πιστοποιημένοι.
    • Επιλέγονται από ειδική επιτροπή που αξιολογεί την προσωπικότητα, το επίπεδο γνώσεων και την ικανότητα για διδασκαλία και μετάδοση γνώσεων
    • Εκπαιδεύονται με έναν κύκλο ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης πάνω στη μεθοδολογία της interlingua
    • Επιμορφώνονται και ενημερώνονται συνεχώς, σχετικά με τα νέα πορίσματα της παιδαγωγικής και της διδακτικής.