• Διεύθυνση: Κολιάτσου 111, Κόρινθος
 • Τηλέφωνο: (+30) 27410 25100

Συνδυασμός εκπαιδευτικών μέσων

Η δύναμη της τεχνολογίας & των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας στη διδασκαλία!

Γνωρίζοντας πολύ καλά τη δύναμη των σύγχρονων μέσων  επικοινωνίας αλλά και της τεχνολογίας, η interlingua ξεκίνησε πρώτη να τα εφαρμόζει επιτυχώς στη διδασκαλία. Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών μέσων βοηθάει τον  σπουδαστή να αφομοιώνει ευκολότερα και γρηγορότερα την ξένη γλώσσα, νιώθοντας παράλληλα σιγουριά για την ποιότητα των σπουδών του.

 

ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η δύναμη της εικόνας και του ήχου δεν θα μπορούσε παρά να χρησιμοποιηθεί από την interlingua.

Οι Κινέζοι λένε, ότι 1 εικόνα = 1000 λέξεις. Γίνεται καλύτερη αφομοίωση προφοράς και ορθοφωνίας αφού ακούς πολλές φωνές.

Τα βιντεομαθήματα προσφέρουν ζωντανές παραστάσεις και καταργούν την βαρετή απομνημόνευση.

Η εικόνα βοηθάει στην επίτευξη του διδακτικού στόχου.

Διαδραστικός Πίνακας

 • Μια εικόνα προσφέρει την ευκαιρία για περιγραφή και εκτενέστερη συζήτηση. Έτσι <λύνεται> η γλώσσα και ο σπουδαστής οδηγείται αβίαστα στο μηχανισμό λειτουργίας και χρήσης της γλώσσας.
 • Οι διαδραστικοί πίνακες παρουσιάζουν κάθε εκπαιδευτική πηγή με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και κάνουν την εκπαίδευση πιο  διασκεδαστική, τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές, με χρήση περισσότερων και μεγαλύτερης ποικιλίας μέσων εκπαίδευσης. Επίσης, είναι κατάλληλοι για τις ανάγκες μικρών και μεγάλων σε πλήθος τάξεων.

Ασκήσεις με Computer

Όλες οι επιλεγμένες εκπαιδευτικές σειρές διαθέτουν ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου στον υπολογιστή όπως επίσης και μέσω του διαδικτύου.

Παράλληλα με τα μαθήματα, δίνεται στο σπουδαστή και η δυνατότητα να λύσει ασκήσεις και να κάνει πρακτική εξάσκηση τόσο στην γραμματική όσο και στο λεξιλόγιο χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε προγραμματισμένο χρόνο.
Μ’αυτόν τον τρόπο, ο σπουδαστής κερδίζει χρόνο, εντοπίζει αμέσως τα λάθη του και μαθαίνει εύκολα – ευχάριστα και διασκεδαστικά.

Εργαστήριο Γλώσσας

 • Προφορική και ακουστική εξάσκηση, χρησιμοποιώντας το ακουστικό CD, το οποίο συνοδεύει κάθε βιβλίο. Το CD αυτό είναι στα χέρια του σπουδαστή δίνοντάς του την δυνατότητα να το χρησιμοποιεί και στο σπίτι και να κάνει έτσι συχνές επαναλήψεις που θα τον βοηθήσουν να μάθει πιο γρήγορα και πιο εύκολα τις άγνωστες λέξεις.κάνουν την εκπαίδευση πιο  διασκεδαστική, τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές, με χρήση περισσότερων και μεγαλύτερης ποικιλίας μέσων εκπαίδευσης. Επίσης, είναι κατάλληλοι για τις ανάγκες μικρών και μεγάλων σε πλήθος τάξεων.

Μαθήματα με Βιντεοσκοπήσεις

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, βιντεοσκοπείται στην αίθουσα μία «παράσταση», όπου οι  σπουδαστές υποδύονται ρόλους, για να εξοικειωθούν με την ξένη γλώσσα και νοοτροπία. Μετά το τέλος της «παράστασης», οι σπουδαστές παρακολουθούν τη βιντεοκασέτα με τον καθηγητή, συζητούν και αναλύουν τα λάθη. Με ευτό τον τρόπο βελτιώνονται όλοι οι σπουδαστές βλέποντας και ακούγοντας τον εαυτό τους.

Θεσμός Tutor

 • Το θεσμό του tutor εφαρμόζουν τα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ στην Ελλάδα τον εισήγαγε πρώτη η interlingua.

  Ουσιαστικά είναι ο «άνθρωπος»του σπουδαστή για την αντιμετώπιση ατομικών ή σπουδαστικών θεμάτων, καθώς έχει ως αντικείμενο την οργάνωση των τμημάτων, την προσωπική επικοινωνία με τους σπουδαστές και τη φροντίδα για τη δημιουργία φιλικού κλίματος.

Conversation class

Για να παίζετε τη γλώσσα στα δάχτυλα σας!

Παράλληλα με το πρόγραμμα των μαθημάτων, έχει δημιουργηθεί από την Α’ τάξη και από την πρώτη κιόλας ενότητα σπουδών, ένα ειδικό μάθημα συνομιλίας με δεύτερο καθηγητή. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο σπουδαστής:

 • αποκτά περαιτέρω εξοικείωση με τη γλώσσα
 • αναπτύσσει την αντίληψη και την έκφραση του
 • ”λύνεται” η γλώσσα του
 • μιλάει από την πρώτη εβδομάδα.