Προγράμματα Σπουδών

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών

Τα πιο πλήρη στην Ελλάδα!

Στην interlingua ακολουθούνται, διαφορετικά, προγράμματα σπουδών:

1. για παιδιά,
2. για εφήβους,
3. για ενήλικες,


 

Με αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες τους.

Έχοντας δημιουργήσει, παράλληλα, επιστημονική μεθοδολογία και σε συνδυασμό με την χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, εξασφαλίζονται ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με θεαματικά αποτελέσματα.

 

  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Υπάρχουν τμήματα προσαρμοσμένα στο διαθέσιμο χρόνο κάθε σπουδαστή.

Με το σύστημα εκπαίδευσης της interlingua δίνεται η δυνατότητα αφομοίωσης και εξοικείωσης με τη γλώσσα χωρίς πίεση, ακόμα και στα ταχύρρυθμα τμήματα.

Όλα τα τμήματα (που είναι αυστηρά ολιγομελή) προετοιμάζουν για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας σε όλες τις Ξένες Γλώσσες, από τους έγκυρους και αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών.

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΟΝΕ ΒΥ ΟΝΕ)

Όλο το πρόγραμμα της interlingua, η ειδική μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό υλικό, προσφέρεται και σε ένα μόνο άτομο (Ατομικό Πρόγραμμα).
Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ατομικό πρόγραμμα με τον καθηγητή, στην αίθουσα διδασκαλίας.
Κατά αυτό τον τρόπο ο σπουδαστής έχει την ευχέρεια του προγραμματισμού, τόσο των διδακτικών ωρών, όσο και του ρυθμού των παραδόσεων.

 

ΗΜΙΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ή 3 σπουδαστών

Φτιάξτε με τους φίλους σας ή τους γνωστούς σας το δικό σας ιδιωτικό γκρουπ κερδίζοντας ειδικές τιμές.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ (CRASH COURSE)

Υπερεντατικό μάθημα, με διάρκεια 1 μήνα, με 3 ώρες μάθημα την ημέρα. Αφορά συνήθως στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και γενικότερα επαγγελματίες και περιλαμβάνει όλη την ύλη μιας ειδικότητας, στα πλαίσια των ειδικών επαγγελματικών κύκλων σπουδών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Στα πλαίσια της προσαρμοσμένης εκπαίδευσης ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες, η interlingua έχει δημιουργήσει τμήματα ελληνικών για ξένους, αποδεικνύοντας πως είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που πρωτοπορεί συνεχώς.

 

 

Καθηγητές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων

 

Σπουδές πολύ υψηλού επιπέδου!

Καθώς στην interlingua εφαρμόζεται αυστηρό σύστημα έλεγχου και ποιοτικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού έργου, δίνεται η απαραίτητη προσοχή στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού. Γι’ αυτόν το λόγο:

  • Οι καθηγητές της είναι υποχρεωτικά πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων
  • Επιλέγονται από ειδική επιτροπή που αξιολογεί την προσωπικότητα, το επίπεδο γνώσεων και την ικανότητα για διδασκαλία και μετάδοση γνώσεων
  • Εκπαιδεύονται με έναν κύκλο ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης πάνω στη μεθοδολογία της interlingua
  • Επιμορφώνονται και ενημερώνονται συνεχώς, σχετικά με τα νέα πορίσματα της παιδαγωγικής και της διδακτικής.

 

 

Ταχύτατη και αποτελεσματική εκπαίδευση.

 

Κερδίστε χρόνο και χρήμα!

Η interlingua είναι δομημένη και λειτουργεί με μία φιλοσοφία που αποδεδειγμένα αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα. Ο συνδυασμός πολλών εκπαιδευτικών μέσων και το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό δίνουν τη δυνατότητα αφομοίωσης της ύλης σε συντομότερο χρόνο, χωρίς πίεση.

  • Μεθοδική εκπαίδευση
  • Γρήγορα αποτελέσματα
  • Θεαματικές επιτυχίες των σπουδαστών στις εξετάσεις Πανεπιστημίων, που ξεπερνούντο 90%
  • Κόστος ιδιαίτερα μελετημένο, ώστε να μην ξεπερνά τα λογικά πλαίσια.

 

Εξειδικευμένες ξένες γλώσσες για το σύγχρονο επαγγελματία!

Η interlingua διακρίνοντας από πολύ νωρίς τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, στη σημερινή εποχή της εξειδίκευσης, έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα ξένων γλωσσών με καθηγητές Πανεπιστημίων, για επιχειρηματίες, επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων.

 

(+30) 27410 25100Κολιάτσου 111, Κόρινθος


© Interlingua Korinthos | All Rights Reserved
Powered by Focus on Web