Γνωριμία

Η interlingua ακολουθεί πρωτοποριακά και αξιόπιστα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η interlingua διαθέτει ένα μοναδικό σύστημα εκμάθησης ξένων γλωσσών με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών βασισμένα στο εκπαιδευτικό υλικό, στα ολιγομελή τμήματα και την υψηλή ποιότητα των καθηγητών, οι οποίοι είναι όλοι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων. Με την επιτυχημένη πορεία της έχει αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία, την υποδομή και τους συνεργάτες που θα σας μεταδώσουν τη βαθιά γνώση της γλώσσας της επιλογής σας.

Πάνω απ' όλα, όμως, είναι η αξιοπιστία του ομίλου μας σε όλες τις δεσμεύσεις που παίρνει απέναντι σας, γεγονός που τον έχει φέρει στην πρώτη θέση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Πάνω από 100.000 σπουδαστές έχουν εκπαιδευτεί με απόλυτη επιτυχία σ' αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του.

Έτσι η interlingua, με εμφανή σημεία υπεροχής, στηριζόμενη σε γερά θεμέλια και συνεχώς εξελισσόμενη, επικυρώνει μία επιτυχημένη πορεία στον τομέα των ξένων γλωσσών με πιστοποιημένες σπουδές και ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

 

Συνδυασμός εκπαιδευτικών μέσων

Η δύναμη των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας στη διδασκαλία!

Γνωρίζοντας πολύ καλά τη δύναμη των σύγχρονων μέσων  επικοινωνίας, η interlingua τα εφαρμόζει επιτυχώς στη διδασκαλία. Μ’αυτόν τον τρόπο, ο σπουδαστής αφομοιώνει ευκολότερα και γρηγορότερα την ξένη γλώσσα, νιώθοντας παράλληλα σιγουριά για την ποιότητα των σπουδώντου.

 

■ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η δύναμη της εικόνας και του ήχου δεν θα μπορούσε παρά να χρησιμοποιηθεί από την interlingua.
Προσφέρουνζωντανές παραστάσεις και καταργούν την βαρετή απομνημόνευση.
Η εικόνα βοηθάει στην επίτευξη του διδακτικού στόχου. ■ SLIDES - ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 • Μια εικόνα προσφέρει την ευκαιρία για περιγραφή και εκτενέστερη συζήτηση. Έτσι <λύνεται> η γλώσσα και ο σπουδαστής οδηγείται αβίαστα στο μηχανισμό λειτουργίας και χρήσης της γλώσσας.
 • Οι διαδραστικοί πίνακες παρουσιάζουν κάθε εκπαιδευτική πηγή με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και κάνουν την εκπαίδευση πιο  διασκεδαστική, τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές, με χρήση περισσότερων και μεγαλύτερης ποικιλίας μέσων εκπαίδευσης. Επίσης, είναι κατάλληλοι για τις ανάγκες μικρών και μεγάλων σε πλήθος τάξεων.

 

■ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ COMPUTER

Παράλληλα με τα μαθήματα, δίνεται στο σπουδαστή και η δυνατότητα να λύσει ασκήσεις και να κάνει πρακτική εξάσκηση τόσο στην γραμματική όσο και στο λεξιλόγιο χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε προγραμματισμένο χρόνο.
Μ'αυτόν τον τρόπο, ο σπουδαστής κερδίζει χρόνο και εντοπίζει αμέσως τα λάθη του.  ■ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ
Προφορική και ακουστική εξάσκηση, χρησιμοποιώντας το ακουστικό CD, το οποίο συνοδεύει κάθε βιβλίο. Το CD αυτό είναι στα χέρια του σπουδαστή δίνοντάς του την δυνατότητα να το χρησιμοποιεί και στο σπίτι και να κάνει έτσι συχνές επαναλήψεις που θα τον βοηθήσουν να μάθει πιο γρήγορα και πιο εύκολα τις άγνωστες λέξεις.

  

■ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, βιντεοσκοπείται στην αίθουσα μία «παράσταση», όπου οι  σπουδαστές υποδύονται ρόλους, για να εξοικειωθούν με την ξένη γλώσσα και νοοτροπία. Μετά το τέλος της «παράστασης», οι σπουδαστές παρακολουθούν τη βιντεοκασέτα με τον καθηγητή, συζητούν και αναλύουν τα λάθη. Με ευτό τον τρόπο βελτιώνονται όλοι οι σπουδαστές βλέποντας και ακούγοντας τον εαυτό τους.

 ■ ΘΕΣΜΟΣ TUTOR
Το θεσμό του tutor εφαρμόζουν τα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ στην Ελλάδα τον εισήγαγε πρώτη η interlingua. Ουσιαστικά είναι ο «άνθρωπος»του σπουδαστή για την αντιμετώπιση ατομικών ή σπουδαστικών θεμάτων, καθώς έχει ως αντικείμενο την οργάνωση των τμημάτων, την προσωπική επικοινωνία με τους σπουδαστές και τη φροντίδα για τη δημιουργία φιλικού κλίματος.

  

Conversation class

Για να παίζετε τη γλώσσα στα δάχτυλα σας!

Παράλληλα με το πρόγραμμα των μαθημάτων, έχει δημιουργηθεί από την Α' τάξη και από την πρώτη κιόλας ενότητα σπουδών, ένα ειδικό μάθημα συνομιλίας με δεύτερο καθηγητή. Μ' αυτόν τον τρόπο ο σπουδαστής:

 • αποκτά περαιτέρω εξοικείωση με τη γλώσσα
 • αναπτύσσει την αντίληψη και την έκφραση του
 • ''λύνεται'' η γλώσσα του
 • μιλάει από την πρώτη εβδομάδα.

 

Τμήματα αυστηρά ολιγομελή

 Λιγότερα άτομα, περισσότερα αποτελέσματα!

"Προκειμένου να διατηρήσει υψηλό επίπεδο διδασκαλίας, η interlingua δίνει την απαραίτητη προσοχή στη σύνθεση των τμημάτων και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το μάθημα. Γι’ αυτόν το λόγο:

 •  δεν υπερβαίνει ποτέ τα 7 άτομα στα τμήματα ενηλίκων και τα 9 στα παιδικά τμήματα
 • υποστηρίζει την προσωπική επαφή του καθηγητή και των σπουδαστών
 • εξασφαλίζει ιδανικό περιβάλλον διδασκαλίας
 • φροντίζει οι σπουδαστές κάθε τμήματος να είναι ίδιας ηλικίας, επιπέδου γνώσεων και ενδιαφερόντων
 • πριν την ένταξη των σπουδαστών σε κάποιο πρόγραμμα, πραγματοποιεί κατατακτήρια τεστ.

 

 

Εκπαιδευτικό κέντρο έρευνας

 Συνεχής αναζήτηση και βελτίωση!

Στα πλαίσια της συνεχούς ανανέωσης, η interlingua δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό κέντρο έρευνας, που όμοιο του έχουν μόνο μεγάλα Πανεπιστήμια στον κόσμο. Πρόκειται για ένα επιτελείο που παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και τις προσαρμόζει στα ελληνικά δεδομένα.

Στόχοι του κέντρου είναι:

 • η γένεση νέων ιδεών
 • η εφαρμογή στην πράξη των καινούριων διδακτικών και εκπαιδευτικών μεθόδων
 • ο συνεχής εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού της interlingua.

 

Σύστημα οργάνωσης

 Η οργάνωση είναι το παν!

Η interlingua είναι οργανωμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζονται παράλληλα η απαιτούμενη ποιότητα εκπαίδευσης, το ιδανικό περιβάλλον διδασκαλίας και οι επιτυχίες των σπουδαστών στις εξετάσεις. Για το στόχο αυτό:

 • Όλοι οι διευθυντές των παραρτημάτων εκπαιδεύονται, καθοδηγούνται και αναφέρονται στην κεντρική διοίκηση
 • Υπάρχει τμήμα δημιουργίας και επεξεργασίας νέων ιδεών
 • Πραγματοποιούνται ενημερωτικά σεμινάρια για γονείς.

 

interlingua club 

Τα Προνόμια των μελών:

1. Δωρεάν συμμετοχή σε «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» σε όλες τις γλώσσες.

2. «ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» με δυνατότητα παρακολούθησης της ίδιας τάξης δωρεάν                             ( για FCΕ και CΡΕ ).

3. Έκπτωση 10% για αδέλφια, συζύγους, γονείς και 50% έκπτωση για σπουδές 2ης γλώσσας

4. Επίσης ειδικές εκπτώσεις για μεταφραστικές εργασίες και υπηρεσίες διερμηνείας.

5. Ειδικές εκπαιδευτικές προβολές ταινιών εκτός των ωρών μαθημάτων και εκπαιδευτική επεξεργασία του                   περιεχομένου.

6. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω internet προσωπικής καρτέλας,  Δελτίου Προόδου και συμμετοχής σε               ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

7. Παιχνίδι ευγενούς άμιλλας για παιδιά. Δίνονται πόντοι με αυτοκόλλητα σε όλους τους μαθητές για το ενδιαφέρον         τους.

8. Χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες γιορτές με τραγούδια, μικρές θεατρικές παραστάσεις σε ξένες γλώσσες.

9. Ενημέρωση γονέων σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της interlingua στις ξένες γλώσσες.

10. Εκπαιδευτικά ταξίδια για εξάσκηση της γλώσσας με διαμονή σε κολέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού, με ειδικές       τιμές.

11. Εκθέσεις ζωγραφικής, κατασκευών μαθητών.

12. Συμβουλευτική καθοδήγηση επεξεργασίας βιογραφικών σημειωμάτων και τρόπου συνεντεύξεων για εύρεση             εργασίας.

(+30) 27410 25100Κολιάτσου 111, Κόρινθος


© Interlingua Korinthos | All Rights Reserved
Powered by Focus on Web