Οι καθηγητές μας

Καθηγητές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων

 

Σπουδές πολύ υψηλού επιπέδου!

Καθώς στην interlingua εφαρμόζεται αυστηρό σύστημα έλεγχου και ποιοτικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού έργου, δίνεται η απαραίτητη προσοχή στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού. Γι’ αυτόν το λόγο:

  • Οι καθηγητές της είναι υποχρεωτικά πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων
  • Επιλέγονται από ειδική επιτροπή που αξιολογεί την προσωπικότητα, το επίπεδο γνώσεων και την ικανότητα για διδασκαλία και μετάδοση γνώσεων
  • Εκπαιδεύονται με έναν κύκλο ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης πάνω στη μεθοδολογία της interlingua
  • Επιμορφώνονται και ενημερώνονται συνεχώς, σχετικά με τα νέα πορίσματα της παιδαγωγικής και της διδακτικής.

(+30) 27410 25100Κολιάτσου 111, Κόρινθος


© Interlingua Korinthos | All Rights Reserved
Powered by Focus on Web